Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

1η Γιορτή οστράκου στη Σκάλα Πολιχνίτου. Σάββατο 30 Ιουλίου 2016


Τα όστρακα που θα διατεθούν στην εκδήλωση δωρεάν με ευθύνη των οστρακαλιέων της Σκάλας Πολιχνίτου είναι τα επιτρεπόμενα σύμφωνα με την νομοθεσία.