Καταστατικο ΣυλλόγουΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ


 

 

ΑΡΘΡΟ 1o

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ» και έδρα τον Πολιχνίτο Λέσβου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι γενικοί σκοποί του Σωματείου είναι:

1. H πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική, περιβαλλοντολογική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πολιχνίτου.

2. Η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της περιοχής Πολιχνίτου.

3. Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων της περιοχής Πολιχνίτου, δηλαδή Πολιχνίτου, Βρίσας, Βασιλικών, Λισβορίου και Σταυρού.

4. Η προβολή και ανάδειξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής.

5. Η διάσωση, διατήρηση και προβολή των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού του Πολιχνίτου και των γειτονικών χωριών.

6. Η διαρκής μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, την περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και πάρκων σε συνδυασμό με την ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηρηστικών και της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής.

7. Η σταθερή επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ευρύτερης αισθητικής καλλιέργειας και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους.

8. Η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πολιχνίτου και η επωφελή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.

9. Η ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης με πολιτιστικούς φορείς και άλλα σωματεία, με οργανισμούς κρατικούς ή ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εν ευρεία εννοία τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού, όταν διαθέτουν παρόμοιους στόχους.

10. Η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Σωματείου από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα μέλη ή ομάδες κατοίκων.

11. Η καλλιέργεια κλίματος με όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και φορείς της Λέσβου για την προώθηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, φορέων και σωματείων στα πλαίσια του ενιαίου ελληνικού πολιτισμού.

12. Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Σωματείου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής – πνευματικής –κοινωνικής – περιβαλλοντικής – επιμορφωτικής – τουριστικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σωματείο, προς αυτήν την κατεύθυνση.

13. Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης.

14. Η συνεχής μέριμνα για τη στήριξη και ανάδειξη συγχρόνων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή της Ελλάδος.

15. Η συστηματική επαφή, στήριξη, στενή συνεργασία και αξιοποίηση των εμπειριών των απόδημων από την περιοχή Πολιχνίτου, των σωματείων και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σωματειακών σκοπών.

16. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων της περιοχής.

17. Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων, και φορέων επί θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητας για ενιαία, αδιάσπαστη, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των κατοίκων της περιοχής Πολιχνίτου.

18. Η συνεχής μελέτη, μέριμνα, έρευνα, δημοσιοποίηση και προβολή όλων των προβλημάτων, των ελλείψεων και των αναγκών της περιοχής, ιδίως ιατρικής περιθάλψεως και καταπολεμήσεως της εγκληματικότητας, σε έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων συναρμοδίων φορέων, τέτοια που προσδίδουν πραγματική και ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Πολιχνίτου σε όλους τους τομείς.

19. Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή συγχρόνων μορφών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.

20. Η ενθάρρυνση των νέων να ενασχοληθούν με τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

21. Η ψυχαγωγία και η καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και της καλλιτεχνικής αγωγής των κατοίκων της περιοχής του Πολιχνίτου.

22. Η διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εκδρομών.

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται μέσα στα νόμιμα ελληνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, είτε απευθείας με το Σωματείο, είτε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα καθώς και αναπτυξιακών οργανισμών ή και ιδιωτών.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο   

Μέσα και τρόποι για την επίτευξη αυτών των σκοπών είναι:

1. Πιστή καταγραφή, διατήρηση και εκμάθηση όλων των ειδών παραδοσιακών, λαϊκών και σύγχρονων χορών, παραδοσιακών μουσικών οργάνων, εκμάθηση ξένων γλωσσών, εκμάθηση Η/Υ – Πληροφορικής - INTERNET, σκάκι, εκμάθηση Βυζαντινής Μουσικής, εκμάθηση παραδοσιακών κεντημάτων, κοπτική – ραπτική – πλεκτική – υφαντική, εκμάθηση μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής, ψηφιδωτού, ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλυπτικής, πηλογλυπτικής, ξυλογλυπτικής, χαλκογραφίας, αργυροχρυσοχοΐας, δανειστικής βιβλιοθήκης - αναγνωστήριου, χορωδίας, σεμινάρια επιμόρφωσης επιδοτούμενα ή μη, κοινωνικής υπηρεσίας και οργανωμένο ελεγχόμενο χώρο αναψυχής.

2. Διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή των έργων των συμμετεχόντων σπουδαστών στα διάφορα παραδοσιακά εργαστήρια που θα οργανώνει και θα λειτουργεί το Σωματείο, καθώς επίσης και με έργα ταλαντούχων καλλιτεχνών-δημιουργών της περιοχής.

3. Συναντήσεις, συσκέψεις και συζητήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, με φορείς της Λέσβου κι όχι μόνο, για θέματα που αφορούν την περιοχή και τους κατοίκους της.

4. Προβολή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ.

5. Συναυλίες όλων των ειδών μουσικής.

6. Παρουσίαση, προβολή, ανάδειξη και επιβράβευση νέων καλλιτεχνών, θεατρικών και μουσικών σχημάτων, ανθρώπων των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

7. Ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, που αφορούν τον πολιτισμό, τα γράμματα τις Τέχνες και το περιβάλλον.

8. Έκδοση ανακοινώσεων, εφημερίδας, περιοδικών, θεματικών εργασιών, βιβλίων, ημερολογίων, καθώς και οποιουδήποτε εντύπου ή άλλου τεχνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, κατάλληλου για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

9. Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους για την ενημέρωσή τους, καθώς και η χρήση κάθε μέσου δημοσιότητας για τον σκοπό αυτό.

10. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, έρευνας και δραστηριοτήτων από τα μέλη του Σωματείου.

11. Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών αυτών του Σωματείου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, που θα προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, από χοροεσπερίδες και από λαχειοφόρους αγορές.

3. Οι δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

4. Το Σωματείο λαμβάνει κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμες ενέργειες του Δ.Σ. με στόχο την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μέλη του Συλλόγου γίνονται όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία δηλώνεται και αποδοχή του καταστατικού, και συνοδεύεται από καταβολή του δικαιώματος εγγραφής. Το Δ.Σ. κατά την πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του, αποφασίζει περί της εγγραφής.

Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης εγγραφής, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης, ή από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας των τριάντα ημερών χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάσσει την εγγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Παύει να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος το ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται με απόφασή του να προβαίνει σε απλή διαπιστωτική πράξη της αποχωρήσεως και σε διαγραφή από τις καταστάσεις των μελών.

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συλλόγου, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του Συλλόγου.

Το μέλος που παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού, ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη από τους σκοπούς του Συλλόγου, ή καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του πάνω από δύο χρόνια και δεν την καταβάλει ούτε μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ., διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται αμέσως.

Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε δύο μήνες από την γνωστοποίηση σ΄ αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μέλος που διαγράφτηκε, μπορεί να επανεγγραφεί στο σωματείο ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικώς μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου οκταμήνου κάθε έτους και εκτάκτως όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ή όταν το ζητήσει το έν πέμπτο (1/5) των μελών του Συλλόγου, με αίτηση όπου αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε δώδεκα (12) ημέρες από την έγγραφη υποβολή της αίτησης των μελών.

2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το ήμισυ τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της συνεδρίασης. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης και πραγματοποιείται με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.

3. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από πέντε (5) ημέρες με γραπτή πρόσκληση του Δ.Σ. που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται είτε με fax, είτε ηλεκτρονικώς, είτε με ανάρτηση ανακοινώσεως έξω από τα γραφεία του Συλλόγου.

4. Τις εργασίες της Γ.Σ., πλην της καταστατικής, διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και τούτου απόντος το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος  του Δ.Σ..

5. Στην τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται ενημέρωση των μελών για όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο το χρόνο που πέρασε (Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.) και για τα όσα προγραμματίζει για το χρόνο που αρχίζει και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε τέσσερα χρόνια που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση με εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα, για να γίνουν οι αρχαιρεσίες προκειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που ψηφίζουν με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για την εκλογή του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για προσωπικά ζητήματα, για θέματα εμπιστοσύνης και επιβολής πειθαρχικών ποινών. Λήψη απόφασης για θέμα μη αναγραφόμενο στην ημερήσια διάταξη και μη αναφερόμενο στην πρόσκληση δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με ομοφωνία των παρόντων.

7. Κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η δι΄ αντιπροσώπου συμμετοχή των μελών, (και κατά την ψηφοφορία), υπό τον όρο ότι ο αντιπρόσωπος θα είναι μέλος του σωματείου και θα κατατεθεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευομένου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η  Γ.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Ε..

3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό.

4. Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

5. Αποφασίζει για την διαγραφή των μελών.

6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 

7. Εποπτεύει και ελέγχει το έργο της διοίκησης.

8. Ανακαλεί και παύει το Δ.Σ.

9. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει ρητώς στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται για τέσσερα (4) χρόνια με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια.

Το εκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. σε σώμα, το συγκαλεί ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος, κ.ο.κ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως πλειοψηφίας σε τρεις ψηφοφορίες, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

Με απόλυτη επίσης πλειοψηφία του όλου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει οποτεδήποτε την ανακατανομή των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

            Το έργο του Δ.Σ. υποβοηθείται από πενταμελείς ομάδες εργασίας, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόεδρο κάθε ομάδας ένα μέλος του Δ.Σ. και σκοπό την υλοποίηση του έργου που ανατίθεται. Κάθε ομάδα ενημερώνει το Δ.Σ. για τις δραστηριότητές της. Οι προτάσεις των ομάδων λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Δ.Σ., ιδία αν αυτές είναι ομόφωνες.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση των μελών του τακτικώς μία φορά το εξάμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα μέλη με γραπτή αίτησή τους, που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

1. Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σύλλογο.

2. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

3. Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.

4. Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ., τις οποίες δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει, ούτε να τις τροποποιήσει.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Παύει να είναι μέλος του Δ.Σ. α) όποιος παραιτείται από τη θέση του με  έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., β) όποιος διαγραφεί ή παύσει να είναι μέλος του Συλλόγου, γ) όποιος ανακληθεί από την Γ.Σ. και δ) όποιος απουσιάσει αδικαιολόγητα, καίτοι νομίμως προσκληθείς, από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., πράγμα που διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανομένη με τρεις τουλάχιστον ψήφους.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και προς κάθε τρίτο.

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μαζί με τον Γραμματέα.

Διευθύνει την συζήτηση και υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ..

Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο Γραμματέας τηρεί τα βιβλία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, παρακολουθεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί το αρχείο των εγγράφων του Συλλόγου, το Μητρώο των Μελών και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσόδων και εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τραπεζικό Λογαριασμό κάθε ποσό ανώτερο των τριακοσίων (300,00) ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ., μαζί με το Δ.Σ. για τέσσερα χρόνια.

Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει επίσης έκθεση και την υποβάλλει εγκαίρως για έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της διαφωνεί, η γνώμη του γράφεται στην έκθεση.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ., το αργότερο κατά την διάρκεια της εκλογικής Γ.Σ. και μέχρι την έγκριση των πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ. Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας των υποψηφίων, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο.

Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το Δ.Σ., των υποψηφίων για την Ε.Ε. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρεις υποψηφίους για το Δ.Σ., μέχρι δύο υποψηφίους για την Ε.Ε. Αν σε ψηφοδέλτιο υπάρχουν για την εκλογή ενός οργάνου περισσότεροι του επιτρεπομένου σταυροί, αυτοί δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για την εκλογή του συγκεκριμένου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ..

Ευθύς μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας τίθεται από το Δ.Σ. στη διάθεση της Εφορευτικής Επιτροπής αντίγραφο εις διπλούν του μητρώου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, που έχει κυρωθεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

Η Εφορευτική Επιτροπή, προετοιμάζει, διεξάγει τις εκλογές και προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Ο Πρόεδρός της επιβλέπει την ομαλή και αδιάβλητη ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα του σωματείου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., προβαίνει στη σφράγιση και τον έλεγχο της κάλπης, ελέγχει την ύπαρξη δικαιώματος ψήφου, συντάσσει κατάλογο ψηφισάντων, μονογραφεί τους σφραγισμένους φακέλους πριν αυτοί ριχθούν στην κάλπη, κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει την κάλπη, καταμετρά τους φακέλους, τους αποσφραγίζει, ελέγχει την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων, καταμετρά τους σταυρούς προτιμήσεως κάθε υποψηφίου, καταχωρεί τα αποτελέσματα στο πρακτικό και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και αναπληρωματικούς για το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων εκλεγέντων ή αναπληρωματικών, διενεργείται αμέσως κλήρωση.

Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, έως την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορούν να παρευρίσκονται στο χώρο της εκλογής οι υποψήφιοι.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αναφέροντας τους επιτυχόντες, τους αναπληρωματικούς, τους σταυρούς καθενός, τον αριθμό των ψηφισάντων, τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις και γενικά όλα τα στοιχεία των αρχαιρεσιών.

Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε διάταξη του παρόντος καταστατικού που αφορά την εκλογική διαδικασία. Μπορεί επίσης να εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη της Γ.Σ. για να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία.

Το εκλογικό υλικό μετά το πέρας της διαδικασίας παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών, ή αν ασκηθεί προσφυγή, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΙΒΛΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΔΙΑΛΥΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Όλα τα προς τρίτους απευθυνόμενα έγγραφα πρέπει να περιέχουν την επωνυμία του Συλλόγου.

Τα βιβλία και τα στοιχεία, που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται είναι τα εξής: 1) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, 2) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, 3) Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών, 4) Βιβλίο Μητρώου Μελών, (όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο για κάθε μέλος, πλήρης διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, έτος γέννησης, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφή) και στελέχη αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής. Τα στοιχεία και όλα τα βιβλία, αριθμούνται κατά φύλλο και θεωρούνται από τον πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από τη χρησιμοποίησή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική με την επωνυμία του στην περιφέρεια και στο κέντρο το έτος ιδρύσεώς του.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Για να διαλυθεί το Σωματείο, ή να τροποποιηθεί το καταστατικό του, χρειάζεται σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον μελών του σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Η Γενική Συνέλευση ορίζει και τρία μέλη ως εκκαθαριστές. Η προκύπτουσα καθαρή περιουσία περιέρχεται στον δήμο όπου ανήκει ο οικισμός του Πολιχνίτου με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με την ίδια ηυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται στο Καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, τα οποία εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν το καθένα χωριστά και στο σύνολό τους, σήμερα την 21 Φεβρουαρίου 2014 στον Πολιχνίτο από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»