Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Τα νέα λογότυπα του Συλλόγου

Στην επικεφαλίδα του blog βλέπετε τα νέα λογότυπα του συλλόγου στα πρότυπα του "THE OTHER AEGEAN" του οποίου από πέρυσι είμαστε μέλη.
Το κόστος κατασκευής των λογοτύπων ανήλθε στο 174,00 € (150,00+24,00 Φ.Π.Α.), και έγινε από το γραφίστα Μιχάλη Σαμιώτη (www.k44.gr), Καβέτσου 44, Μυτιλήνη.
Η ετήσια συνδρομή του συλλόγου στο "THE OTHER AEGEAN" ανέρχεται σε 150,00 €.

http://www.theotheraegean.com/

Τα πνευματικά διακαιώματα των λογοτύπων ανήκουν στον Μορφωτικό Σύλλογο Πολιχνίτου και η χρήση τους απαγορεύεται από οποιονδήποτε άλλο χωρίς την άδεια του κατόχου.